Премини към началната страница

Gearkasse 46113400

Gearkasse 46113400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена при запитване

Machinerypark-ID
VDNG-7706-DA
Референтен №
19031318223330781300
Производител
Други
Модел
Gearkasse 46113400
Категория
Редуктор
Състояние
Употребяван
Местоположение
6893 Hemmet
Дания


За тази оферта не е наличен текст на описание на вашия език.

Продавач

Tingheden A/S

Г-н Peter Petersen
Østerbækvej 4
6893 Hemmet
Дания

Регистриран от 3 години насам
търговски доставчици

Контакт с продавача

Местоположение

Изчисли маршрута