Премини към началната страница

Gearkasse 6856712 Hydrostat 6838990

Gearkasse 6856712 Hydrostat 6838990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена при запитване

Machinerypark-ID
ERJY-3397-CP
Референтен №
20050713302738047900
Производител
Други
Модел
Gearkasse 6856712 Hydrostat 6838990
Категория
Редуктор
Състояние
Употребяван
Местоположение
6893 Hemmet
Дания


За тази оферта не е наличен текст на описание на вашия език.

Продавач

Tingheden A/S

Г-н Peter Petersen
Østerbækvej 4
6893 Hemmet
Дания

Регистриран от една година насам
търговски доставчици

Контакт с продавача

Местоположение

Изчисли маршрута